Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Regulamin portalu Zuzelend.com
Ogólnopolski Portal Żuzlowy
redakcja@zuzelend.com
 
Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu Zuzelend.com.
 
2. Każdy użytkownik portalu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania tego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy posiada konto w serwisie. Warunkiem korzystania z portalu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia tego Regulaminu.
 
Charakterystyka portalu
 
3. Portal Zuzelend.com umożliwia m.in. przeglądanie i komentowanie informacji o wydarzeniach związanych ze sportem żużlowym oraz relacji i wyników z zawodów żużlowych.
 
4. Korzystanie z portalu Zuzelend.com jest w pełni darmowe.
 
5. Treści zawarte w portalu Zuzelend.com mają wyłącznie charakter poglądowy.
 
Rejestracja i konto użytkownika
 
6. Rejestracja w portalu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (http://www.zuzelend.com/rejestracja), a następnie potwierdzenie podanego adresu e-mail. Użytkownik może się także zarejestrować za pomocą przycisku "Zaloguj przez Facebook". Po jego kliknięciu użytkownik zostaje przekierowany na portal Facebook, gdzie musi zgodzić się na przekazanie danych ze swojego profilu (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) w celu kontynuowania rejestracji. Po dokonaniu tej czynności zostanie utworzone konto użytkownika w portalu Zuzelend.com i użytkownik zostanie na nie automatycznie zalogowany. W przypadku tej formy rejestracji, za każdym kolejnym razem w celu zalogowania się na swoje konto użytkownik musi użyć przycisku "Zaloguj przez Facebook" będąc zalogowanym w portalu Facebook na te same konto, którego użył do rejestracji w portalu Zuzelend.com.
 
7. Użytkownik może mieć tylko jedno konto w portalu Zuzelend.com. Posiadanie konta nie warunkuje możliwości korzystania z portalu, ale umożliwia dostęp do niektórych jego funkcji (komentowanie, pisanie blogów itd.)
 
8. Konto danego użytkownika jest ściśle i nierozerwalnie związane z danym użytkownikiem. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 
9. Podany przez użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany wyłącznie do autoryzacji konta oraz kontaktowania się z użytkownikiem w sprawach związanych z portalem Zuzelend.com (w szczególności do informowania o zmianach, w tym zmianach Regulaminu, nowościach).
 
10. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostepnianie komukolwiek hasła do konta.
 
11. W celu usuniecia konta należy wystosować o to prośbę na adres e-mail redakcja@zuzelend.com
 
12. Posiadanie konta umożliwia użytkownikowi prowadzenie własnego profilu w serwisie.
 
Udostępnianie danych i treśći
 
13. Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które udostepnia w ramach swojego profilu (nie dotyczy loginu).
 
14. Każdy użytkownik posiada tzw. tablicę, która umożliwia jemu oraz innym użytkownikom publikowanie i komentowanie treści na jego profilu. Ponadto na tablicy użytkownika publikowane są automatycznie informacje nt. jego aktywności na stronie, w tym dodanych blogów oraz komentarzy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć treści opublikowane na jego tablicy.
 
15. Użytkownik może edytować wszystkie swoje dane poza nazwą użytkownika (loginem).
 
16. Użytkownik w pełni odpowiada za zamieszczane na portalu treści (komentarze, blogi, wpisy itd.). Właściciel portalu nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 
17. Użytkownik publikując treści na portalu Zuzelend.com wyraża zgodę na ich publikację na innych podstronach portalu Zuzelend.com.
 
18. Każdy użytkownik ma prawo decydować o tym którzy z użytkowników nie będą mogli publikować treści na jego tablicy, wysyłać do niego prywatnych wiadomości, odpowiadać na jego komentarze oraz komentować jego blogów. W tym celu może użyć funkcji "zablokuj użytkownika" klikając w odnośnik o treści "zablokuj" w profilu użytkownika, na którego chciałby nałożyć powyższe ograniczenia. Dodatkowo po użyciu tej funkcji komentarze zablokowanego użytkownika nie będą widoczne dla użytkownika blokującego. Użytkownik może w każdej chwili odblokować zablokowanego użytkownika klikając w odnośnik "odblokuj". 
 
Najważniejsze zasady korzystania z portalu
 
19. Każdy użytkownik portalu Zuzelend.com jest zobowiązany do korzystania z portalu Zuzelend.com w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami netykiety.
 
20. Zakazane jest publikowanie SPAMu, jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym, treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne.
 
21. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby.
 
22. Zakazane jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich.
 
23. Zakazane są wszelkie próby włamań na konta użytkowników, celowe obciążane serwerów, próby włamań do systemów informatycznych.
 
24. Zakazane jest posiadanie loginu sprzecznego z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Pseudonim ani login nie mogą zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść pseudonimu ani loginu nie może naruszać praw osób trzecich.
 
25. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień regulaminu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia publikowanych przez niego treści (komentarzy, blogów, wpisów itd.), zablokowania użytkownikowi dostępu do konta lub usunięcia konta danego użytkownika wraz ze wszystkimi danymi powiązanymi z jego kontem.
 
Funkcjonowanie portalu
 
26. Właściciel portalu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by portal Zuzelend.com dostepny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym poziomie, przy czym nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności portalu, w przypadku wprowadzenia zmian na portalu (np. wprowadzenia nowej funkcjonalności, naprawy błędów) lub w przypadku awarii tudzież braku dostępu do serwera.
 
27. Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem portalu należy zgłaszać na adres e-mail redakcja@zuzelend.com.
 
28. W celu poprawiania jakości serwisu Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności portalu Zuzelend.com bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 
29. W ramach przewidzianej dla portalu funkcjonalności Właściciel może wprowadzać mechanizmy pozwalające wyszukiwać określone treści lub użytkowników według określonych kryteriów.
 
30. Właściciel portalu Zuzelend.com nie odpowiada za poprawność zamieszczanych relacji, wyników, tekstów, wszelkie treści zamieszczone przez użytkowników, sposób ich wykorzystania przez innych użytkowników, za niefunkcjonowanie lub niepoprawne funkcjonowanie portalu, za zdarzenia wynikłe w skutek udostepniania hasła do konta itd., za utratę danych zamieszczonych w serwisie.
 
31. Właściciel oświadcza, iż wszystkie komentarze oraz inne treści umieszczane w portalu Zuzelend.com są rejestrowane, podobnie jak adresy IP, z jakich nastąpiło ich umieszczenie.
 
32. Portal Zuzelend.com wykorzystuje pliki cookies w celach reklamowych (dopasowanie treści reklam) oraz statystycznych (badanie ilości odwiedzin oraz wyświetleń podstron portalu, kliknięć w kreacje reklamowe itd.). Użytkownik korzystając z portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies do ww. celów.
 
33. Właściciel zastrzega sobie prawo wykorzystania portalu Zuzelend.com (którejkolwiek jego funkcjonalności) do prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej, komercyjnej i innej o podobnym charakterze wśród użytkowników portalu Zuzelend.com.
 
34. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez wyraźny komunikat na stronie.
 
35. Właściciel nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostepu do portalu.
 
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2016
© 2002-2024 Zuzelend.com